Návod Adobe Photoshop (jde o verzi 5.5 CZ, sám používám spíš verzi 6.0 pro kterou mám manuál, ale je anglicky) (poslední editace stránky - 28.09.2002 )

 

(pro návrat v textu po odskoku používej zpětnou šipku prohlížeče)

 

Tipy (zatím jen jeden):

1. Popisování obrázku s možností pozdější editace textu nebo čar. (obr jako příklad)

    Komentář.

    Jinde v tomto textu je popsáno jak přidat text a čáry do obrázku. Tyto objekty jsou ve výsledném obrázku k podkladu "přilepeny", tzn. překrývají to co je na obrázku pod nimi, nedají se editovat, nedá se s nimi hýbat. Po jejich odstranění ("vygumování") zbude po nich na obrázku prázdné místo (v barvě  pozadí). Photoshop umožňuje ve vlastním formátu v obrázku více vrstev, takže je možné mít přidaný popis v oddělené vrstvě. Popis se pak dá jednodušeji měnit, nebo je možné mít více variant popisu k jednomu obrázku (více jazyků,...), atd. Jen znovu upozorňuji (viz Vrstvy, komentář), že v běžně používaných formátech (JPG, GIF, BMP,...) je jen jedna vrstva, tzn. po vyrobení popisu se tento při uložení např. v JPG k obrázku "přilepí" (vrstvy se spojí). S každou položkou textu i čáry se zakládá nová vrstva. To při výrobě umožňuje např. odděleně položky posouvat.  Pro uchovávání se mi to však zdá nepřehledné a nepraktické. Schovávám proto jen dvě vrstvy - obrázek a vrstvu s popisy. Vrstvu s popisy vytvořím spojením vrstev obsahujících položky textu a/nebo čáry. 

 

    Provedení.

    Psaní textu. Případný posun. Kreslení čar. Spojení vrstev popisu

 

Psaní textu

    Umístění kurzoru do místa, kde chceme aby text začínal. Klepnutí na nástroj pro psaní textu na Paletě nástrojů. Volba vlastností textu (font, velikost, barva,..). Napsání textu. Napsáním textu (a opuštěním Nástroje Text) vznikne automaticky další vrstva. Vrstva se automaticky pojmenuje zadaným textem.  Enter. Může následovat posunutí textu na žádané místo což se rovná posunutí vrstvy. Anglická verze Photoshopu neumí česká písmena. Je možné text napsat v anglické verzi, vše uložit jako *.psd a zeditovat text v české verzi.  

 

Kreslení čar

    Paleta nástrojů - Nástroj Tužka. Na čáry lepší než štětec, protože nemá rozmazané okraje. Barvu a tloušťku čáry měníme v Paletce Barvy-Vzorník-Stopy. Kreslit se nedá do textové vrstvy. Asi že to je vektor, ne bitmapa. Proto si na kreslení zakládám novou vrstvu.

 

Vrstvy

 

    Komentář.

    Photoshop může pro jeden obrázek mít více vrstev. Chovají se stejně jako pomalované folie kladené na sebe. Všechny folie mají stejný rozměr. Dohromady dávají jeden obraz.  Vrstva vytvořená později se klade svrchu na dřívější vrstvy a její neprůhledné části spodek zakrývají. Pořadí vrstev se dá měnit. Dá se měnit také průhlednost jinak neprůhledných částí vrstvy - ale neříkají tomu průhlednost, ale používají termín krytí (opacity), což je opak průhlednosti.   Více vrstev může "přežívat" pouze ve vlastním formátu Photoshopu - přípona psd. Při exportu do JPG nebo BMP či jinam se vrstvy spojí. Proto je pro pozdejší editaci nutno soubor *.psd zachovat. Soubor *.psd má nevýhodu většího objemu. 

 

    Použití vrstev

    1. bezpečná retuš obrázku (jakákoliv, změna kontrastu, barevného ladění,...) - obrázek se zdvojí (Menu Vrstva/Duplikovat vrstvu) a změny se provádějí v kopii. Kopii se nastaví míra krytí  (Paletka Vrstvy-Kanály-Cesty/záložka Vrstvy/Krytí - nastavení v procentech (číselně nebo pohybování jezdcem po klepnutí na šipku). Pak se spojí se základní vrstvou (Menu  Vrstva/Do jedné vrstvy).

    2. Popisování obrázku s možností pozdější editace textu nebo čar

 

    Manipulace s vrstvami

          Vytvoření nové vrstvy

Menu  Vrstva/Nová.

        Pojmenování vrstvy

Záleží, jak se vrstva vytváří. Při vytváření nové vrstvy je možnost změnit  jméno vrstvy během úvodního dialogu. Jinak zůstane automatické jméno - Vrstva1...... VrstvaX. Při psaní textu se automaticky zakládá nová vrstva, která je pojmenována zapsaným textem. Jméno vrstvy je vidět na Paletce Vrstvy-Kanály-Cesty, záložce Vrstvy. Jméno se dá změnit tamtéž - po klepnutí pravým tlačítkem myši na vrstvu. 

         Vybrání vrstvy

Paletka Vrstvy-Kanály-Cesty, záložka Vrstvy, klepnutí myší na řádek s žádanou vrstvou. Obr Paletka, Obr. Hlavní okno.

         Posunutí vrstvy

Nástroj Posun na Paletě nástrojů. Tah myší. Posouvá se tedy celá vrstva, která má rozměr jako původní obrázek, vidět je však jen napsaný text. Posouvá se vrstva, která je vybrána.

         Spojení vrstev

Lze to udělat v Menu  Vrstva/Do jedné vrstvy, Jen některé vrstvy se spojí příkazem Menu  Vrstva/Sloučit viditelné (viz Spojení žádaných vrstev) nebo Menu  Vrstva/Sloučit dolů (tento příkaz vychází z toho, že horní vrstvy překrývají dolní). Všechny vrstvy se automaticky spojí při exportu do prakticky užívaných formátů (JPG, BMP,...).Tzn. jsou spojené v exportovaném obrázku, ve Photoshopu zůstanou vrstvy oddělené.

         Spojení žádaných vrstev

Zneviditelnění vrstev které nechceme spojit. Musí být vybrána vrstva, která je vidět. Pak vrstvy sloučíme pomocí Menu  Vrstva/Sloučit viditelné.

         Zneviditelnění vrstvy.

Paletka Vrstvy-Kanály-Cesty, záložka Vrstvy, klepnutí myší na obrázek oka.

         Změna pořadí vrstev.

Paletka Vrstvy-Kanály-Cesty, záložka Vrstvy,  Klepnout myší na řádek s vrstvou a táhnout (nahoru nebo dolů) do žádané pozice.

   

Barva textu a čar

    Pokud volbu nezměníme, tak se text nebo čáry bude vytvářet barvou popředí. Barva popředí je vidět na Paletě nástrojů - dole ty dva čtverce. Ten druhý je pro barvu pozadí. Barva se dá měnit po poklepání na příslušný čtverec nebo velmi elegantně Nástrojem Kapátko.

 

Hlavní ovládací prvky

Menu

Hlavní menu programu. Obr. Hlavní okno.

 

Paleta Nástrojů (Obr. Hlavní okno, obr. Paleta¨Nástrojů)

 

Panel, který je v hlavním okně zavěšen volně a může se s ním pohybovat. Klasicky je v levé střední části okna. Jednotlivé nástroje jsou na něm ve dvou svislých řadách. Někdy se pod jednou pozicí skrývá více nástrojů. Pozná se to podle malé šipky na ikoně. Pozor - např. hodně používaný Nástroj Oříznutí je skrytý a je společně s nástroji selekce - vlevo nahoře. Na skryté nástroje se dostaneme podržením levého tlačítka myši na dané pozici - další možnosti se "rozbalí" doprava, pak na ně klepneme. Když zastavíme kurzor myši na některém nástroj a počkáme (bez stlačení tlačítek myši), objeví se krátká kontextová nápověda.

 

    Nástroj Posun

Nástroj na Paletě Nástrojů. Umožňuje např. posun vrstev.

 

    Nástroj Tužka

Nástroj na Paletě Nástrojů. Slouží kreslení čar.

 

    Nástroj Text

Nástroj na Paletě Nástrojů. Umožňuje psaní textů.

 

    Nástroj kapátko

Paleta Nástrojů/Nástroj Kapátko. Poklepáním nástrojem na obrázek se "do kapátka nabere" barva místě poklepání a stane se barvou popředí. Tou barvou se pak např. píše text nebo kreslí čáry.

 

Paletky

Panely nástrojů, volně visí v pravé části hlavního okna Photoshopu (obr. hlavního okna).

 

    Paletka Barvy-Vzorník-Stopy. (Obr. hlavního okna, obr. paletky)

Slouží k výběru barev a velikost stop pro různé nástroje, např Nástroj tužka.

 

    Paletka Vrstvy-Kanály-Cesty (Obr. hlavního okna, obr. paletky)

Slouží m.j. k manipulaci s vrstvami.