Mapy jsou přejmenované, přidané slovní vyjádření čtverce, pokud bylo možno, taky rok vydání mapy. 50k znamená měřítko 1:50, analogicky 100k a 200k. b&w značí černobílý.

 

M-45-005 Paspaul 1981 100k

M-45-006 Seyka 1981 100k

M-45-007 Iogach, Teleckoe ozero 100k

M-45-008 Biyka, Teleckoe ozero 100k

M-45-009 Kl. Teplyy 100k

M-45-016 Yelekmonar 100k

M-45-017 Chemal 1969 RL br&bl 100k

M-45-018 Uymen' 100k

M-45-019 Pyzha, Iogach 100k

M-45-020 Bele, Teleckoe ozero 100k

M-45-021 ust'e Kairsu 100k

M-45-022 oz. Itykul' 100k

M-45-029 Kuyus 100k

M-45-030 Mal. Sumul'ta 100k

M-45-031 Uymen' 100k

M-45-032 Balykcha 100k

M-45-033 oz. Barkady 100k

M-45-034 oz. Uzunkul' 100k

M-45-035 Shapshal'skiy khr. 100k

M-45-036 Daspy-Aksy 100k

M-45-041 Onguday 100k

M-45-042 khr. Kol'deoyuk 100k

M-45-043 Tongosh 100k

M-45-044 Pasparta 100k

M-45-045 Balyktuyul' 100k

M-45-046 Chodro 100k

M-45-047 Chulyshmanskoe ploskogor'e 100k

M-45-048 Kkhemchik 100k

M-45-054 Inya 100k

M-45-055 oz. Sitenkyol' 100k

M-45-057 Saratan 100k

M-45-058 Yazula 100k

M-45-059 oz. Yankul' 100k

M-45-060 oz. Dkhulu-Kul' 100k

M-45-061 khr. Kkholzun 100k

M-45-062 Bannoy 100k

M-45-063 Kaytanak 100k

M-45-064 Ust'-Koksa 100k

M-45-065 Katanda 100k

M-45-066 Inegen' 100k

M-45-067 oz. Shavlinskoye RU 1982 100k

M-45-067 oz. Shavlinskoye RL 1982 100k

M-45-067 oz. Shavlinskoye LU 1982 100k

M-45-067 oz. Shavlinskoye LL 1982 100k

M-45-068 Aktash RU 1981 100k

M-45-068 Aktash RL 1981 100k

M-45-068 Aktash LU 1981 100k

M-45-068 Aktash LL 1981 100k

M-45-069 Chagan-Uzun 100k

M-45-070 Bashkaus 100k

M-45-071 istoki Bashkausa 100k

M-45-072 oz. Kyndykty-Kul' 100k

M-45-073 Zyryanovsk 100k

M-45-074 Laptikha 100k

M-45-075 g. Bystrukhinskiy shpil 100k

M-45-076 oz. Tal'men' 100k

M-45-077 oz. Kucherlinskoe 100k

M-45-078 Kokkol' 100k

M-45-079 Belyashi 100k

M-45-080 zim. Taldura 100k

M-45-081 Bel'tir 100k

M-45-082 Kosh-Agach RU 1965 100k

M-45-082 Kosh-Agach RL 1965 100k

M-45-082 Kosh-Agach LU 1965 100k

M-45-082 Kosh-Agach LL 1965 100k

M-45-083 Kokorya 100k

M-45-084 khr. Chikhacheva 100k

M-45-085 Solov'evo 100k

M-45-086 Novopolyakovka 100k

M-45-087 Belaya 100k

M-45-088 Fykalka 100k

M-45-089 Berel' 100k

M-45-090 Rakhmanovskie klyuchi 100k

M-45-091 Chindagatuy 100k

M-45-092 Kalguty 100k

M-45-094 istok r. Chagan Burgazy 100k

M-45-095 Chuyskiy trakt - granica 100k

M-45-103 per. Ukok 100k

M-45-104 Argamdzhi RU 1974 100k

M-45-104 Argamdzhi RL 1974 100k

M-45-104 Argamdzhi LU 1974 100k

M-45-104 Argamdzhi LL 1974 100k

M-45-105 Kok-Erik RU 1974 100k

M-45-105 Kok-Erik RL 1974 100k

M-45-105 Kok-Erik LU 1974 100k

M-45-105 Kok-Erik LL 1974 100k

M-45-106 r. Cagan-Gol 100k

M-45-107 s. Ulan-Khus 100k

M-45-108 doroga ot pos. Cagan-Nur do g. Ul'giy 100k

M-45-117 oz. Khoton-Nur RL 100k

M-45-118 Kobdo-Gol 100k

M-45-119 s. Cyengyel 100k

M-45-120 g. Ul'giy 100k

M-45-129 oz. Khoton-Nur 100k

M-45-130 oz. Khurgan-Nur 100k

M-45-131 oz. Khaara-Nur 100k

M-45-132 oz. Tolbo-Nur 100k

M-45-064-G Mul'ta b&w 50k

M-45-064-V Kholodnyy Belok 50k

M-45-065-V g. Katanda b&w 50k

M-45-067-G oz. Shavlinskoe 50k

M-45-067-V Shavla 50k

M-45-068-B Kuray 50k

M-45-068-G Aktru 50k

M-45-068-V Mazhoy 50k

M-45-076-B Mul'tinskie ozera 50k

M-45-076-G oz. Tal'men' 50k

M-45-077-B Kucherla 50k

M-45-077-G istoki Kucherly 50k

M-45-077-V Ioldo 50k

M-45-077-А Nizh. Kuragan 50k

M-45-078-G istoki Oroshagan 50k

M-45-078-V Kokkol' 50k

M-45-079-B Karagem 50k

M-45-079-G Belyashi Dzhazator 50k

M-45-079-V Argut, Koksu 50k

M-45-079-А Argut, Karagem 50k

M-45-080-B Taldura, Akkol 50k

M-45-080-G Akkol 50k

M-45-080-V Dzhazator 50k

M-45-080-А Taldura, Karagem 50k

M-45-081-V Elangash b&w 50k

M-45-081-А Bel'tir b&w 50k