Flowers in BC
img00009.jpg
VV 18.09.2008 09:31:47
Na webu jsem našel, že se u nás používá jako skalnička.

En
I found on the web that the plant is used in the rock gardens in our country.

Vojta 15.09.2008 09:45:03
Chrpovník (protnicový?) (Saussurea gnaphalodes)

En
Saussurea gnaphalodes.

Jindra 07.09.2008 13:15:46
Chrpovník - Hvězdnicovité. Existuje ale hodně druhů, zvláště v horách.

En
Saussurea - Asteraceae. There are many species, esp. in the mountains.

Přidat komentář

Jméno:
E-mail:
Web:
Komentář:
Longitude: 71° 59' 28" V Latitude: 39° 00' 29" S Show in Google Maps