Polední kameny a Hlídači

Oblast Polední kameny a Hlídači je na obou hřebenech ohraničujících Černý potok. K Hlídačům jsme šli nepohodlně přímo terénem. Podobně k Poslední a Novoroční věži (je to spíše jedna dvouvrcholová věž) a k Oltáři. K ostatním skalám hřebene Polední kameny je lépe jít po značkách - zelená má odbočku k Hajnímu kostelu, kde je vyhlídka nebo se dá po žluté dojít na Frýdlantské cimbuří - viz turistická mapa níže.

Odkazy turistické mapy www.mapy.cz:

Černá věž
Dolní hlídač
Horní hlídač
Malý jezdec
Mufloní plotna
Mufloní převis
Střední hlídač


Černá stěna
Frýdlantské cimbuří V vrchol
Frýdlantské cimbuří Z vrchol
Hajní kostel
Kazatelna
Novoroční věž
Oltář
Pohádkové sedlo, k Polední stěně
Pohovka
Polední zub
Poslední věž